Epidemic
September 2000

Lars von Trier, Niels Vörsel, Allan de Waal, Ole Ernst, Michael Geiting, Colin Gilder, regi: Lars von Trier.

Filmen handlar om hur Niels (Niels Vörsel) och Lars (Lars von Trier) skriver om hur en epidemi sprider sig över hela världen, samtidigt som det verkligen gör det utan att manusförfattarna märker det, på grund av sin självupptagenhet.

Här beskrivs dramat i fem dagar, medan det egentligen rörde sig om längre tid, och om skrivandet kring "Förbrytelsens element". Lars von Trier regisserar själv och berättar att han vid filmandet av "Epidemic" arbetat med tekniker som han inte tidigare anlitat; först och främst "cross cutting", som han påpekar inte använts i "Förbrytelsens element". Under större delen av "Epidemic" fick kameran dock rulla obemannad, ja faktiskt under en tredjedel av filmen! Lars påpekar att filmen är mycket privat, och att han är intresserad av att se privata filmer på bio.

I rollerna ser vi bland andra Allan de Waal, Ole Ernst, Michael Geiting och Colin Gilder. Vi följer dem på Tysklandsresa, på sjukhusbesök, till patologen och så vidare. Uppklädda till middagsfest med marinerad sej och stek, och omsorgsfullt utvalt vin till maten, försöker Lars och Niels blidka manusbeställaren. Sanningen är den att de endast har tolv färdigskrivna sidor. Och nu gäller det att ta till alla knep för att få nåd. En ung kvinna, som läst det bortkomna manuset, försätts i trans. Hon berättar dramatiskt om "Epidemic" på ett övertygande sätt. Utanför smyger katastrofen runt knuten, utan att någon märker det!

Vi lever i våra små rutor. Jag kom att tänka på att "hoppa hage", och kasta stenen "utanför rutan". På något sätt kastar Lars von Trier stenen utanför rutan i hopphagen. Det är intressant att leta rätt på stenen och försöka förstå varför den just hamnat där den hamnat!

  » AKTUELLA FILMER
  » FILMARKIV
  » SÖK FILM
  » HIT FM FILM
  » HIT FM START

 
Copyright © All rights reserved.
HIT FM