K2 - Mount Godwin Austen

I filmen "Vertical Limit" utspelar sig en stor del av handlingen på berget K2:

K2 är världens näst högsta berg (8611 meter över havet)
Endast Mount Everest i Nepal är högre (8882 meter över havet)
K2 anses vara det mest svårbestigna berget
K2 ligger i Himalaya-massivet i Pakistan
I Pakistan finns även berget Nanga Parbat (8138 meter över havet)
K2 heter egentligen Mount Godwin Austen, men är mer känt som K2
Över 60 människor har mist livet i sina försök att nå toppen av K2
Svenske Göran Kropp blev först att ensam nå toppen utan syrgas
Sveriges högsta berg är Kebnekajse (2117 meter över havet)

Mer om filmen "Vertical Limit"

Mer filmfakta

Bioaktuella filmer

Recensioner i radion

Mer filmfakta

Tillbaka till vår huvudsida

Skriv till oss om du har några synpunkter eller frågor om våra filmsidor:

Kontakta HIT FM

Copyright © 1995 - All rights reserved HIT FM