GASLAND - DVD
DVD-release den 23 november 2011

En dokumentär av Josh Fox. Körtid: 1 timme 43 minuter.

Ett företag, som vill utvinna naturgas på hans mark, erbjuder Josh Fox 100 000 dollar. Men Josh vill undersöka saken närmare och beger sig ut på en resa bland USAs delstater. Då visar det sig, att där finns ett stort gasutvinningsprojekt, som fått förödande effekter för de drabbade. Grundvattnet blir förgiftat av borrningarna, som medför mängder av kemikaler. Där finns bland mycket annat kolväten, glykoleter och frackningsvätska, som gör människor sjuka med huvudvärk och andra svåra sjukdomar. Djur tappar sin päls, i vattenkranarna sprutar det gas och man får hämta dricksvatten från annat håll. Det bildas stora dammar av spillvatten. Mängder av transporter krävs vid borrningen. De drabbade människorna får ingen hjälp.

En skakande skildring av hur människorna lämnas åt sitt öde med stora miljöproblem förorsakade av ett stort gasutvinningsprojekt.

 
Copyright © All rights reserved.
HIT FM