HÄMNDEN ( Haevnen)


Biopremiär den 1 oktober 2010

Regi: Susanne Bier. Manus: Anders Thomas Jensen. Körtid: 1 timme 53 minuter. Censur: 15 år. Foto: Morten Söborg. Musik:: Johan Söderqvist. I rollerna bl a: Mikael Persbrandt (Anton), Trine Dyrholm (Marianne), Ulrich Thomsen (Claus), Markus Rygaard (Elias), William Jönk Nielsen (Christian), Bodil Jörgensen (Rektor), Elsebeth Steentoft (Signe), Martin Buch (Niels) Anette Stövlebaek (Hanne), Kim Bodnia (Lars)

Läkarparet Anton och Marianne har tillsammans tioårige sonen Elias och hans lillebror och bor i en dansk landsortsstad, där Elias mobbas; främst av skolkamraten Sofus. Efter Antons otrohetsaffär har Marianne svårt att förlåta sin man, som pendlar mellan tjänstgöring i ett flyktingläger i Afrika och hemmet i Danmark. Marianne jobbar som läkare på orten. Så kommer den nye, bereste eleven Christian till Elias klass. Av en märklig slump har de två samma födelsedag! Christian tolererar inte på något sätt Sofus förnedrande behandling av Elias och befriar honom även från att kallas "Råttnyllet", på grund av Elias utstående tänder och tandställning. Christian och Elias blir vänner. En oroande allians?

Ett intressant tema; Matteus 5:39 "att vända andra kinden till" - eller? Christian och Elias är välfunna i sina roller! Se den!

 
Copyright © All rights reserved.
HIT FM