Troja
Maj 2004

Brad Pitt, Orlando Bloom, regi: Wolfgang Petersen.

Filmen baseras på "Iliaden" som är en berättelse om stor kärlek och lojalitet. Vi följer det trojanska kriget och den trojanske prinsen Paris bortrövande av den sköna Helena från hennes make - Spartas kung Menelaos - som är bror till Agamemnon. Allt utmynnar i att Menelaos rustar för krig för att återta sin Helena. Den - så när som på sin akilleshäl* (se nedan) - osårbare Akilles, inkallas till strid. Akilles är son till Peleus och havsgudinnan Thetis.

Överbefälhavare Agamemnon har en 100 000 man stark armé mot Troja. Slaget mellan Sparta och Troja tar sin början... "Iliaden" kommer av "Ilion" som är ett annat namn på "Troja". Iliaden är en grekisk hexametersdikt i 24 sånger, som är tillskriven Homeros. Iliaden är vid sidan av Odyssén det äldsta klassiska diktv erket och har haft ett stort inflytande på senare års epik, det vill säga berättande diktning.

Storslagna, utdragna, långtråkiga stridsscener och fantastiska kostymer..., för den som vill se sådant. Utmärkt rollbesättning.

* Uttrycket "akilleshäl" har levt kvar som symbol för en stark människas sårbara punkt.

  » AKTUELLA FILMER
  » FILMARKIV
  » SÖK FILM
  » HIT FM FILM
  » HIT FM START

 
Copyright © All rights reserved.
HIT FM