WOODY ALLEN - A DOCUMENTARY - DVD
DVD-release den 31 oktober 2012

En film av Robert Weide. Körtid: 2 timmar 19 minuter. Medverkande bl a Woody Allen, Diane Keaton, Antonio Banderas, Pénelope Cruz, John Cusack, Scarlett Johansson, Josh Brolin, Mariel Hemingway, Larry David, Owen Wilson, Sean Penn, Martin Scorsese

För första gången låter Woody Allen sitt liv skildras på film! Vi får en intim inblick i hans karriär och vad som kännetecknar en av USA:s mest profilerade regissörer. Robert Weide har följt Allen i över ett och ett halvt år, för att söka skapa en så fullödig filmografi, som möjligt. Vi ser bilder från barndomens Brooklyn, där han dåförtiden obekymrat kunde röra sig fritt i ett fridfullt område. Genom intervjuer om Woody Allen, får vi en spännande, ny inblick i hans arbete och privatliv; även ett besök i hans hem. Intervjuerna har gjorts med skådepelare, filmskapare och nära vänner. Hans syster Lilly Aronson berättar, att föräldrarna inte alls var förtjusta i broderns val, att bli artist. Woody började redan i tonåren skriva manus för komiker, skriva kolumner i tidningar och senare själv uppträda, som ståuppkomiker. Denne mångsidige man har i snitt hunnit med en film per år, de senste fyrtio åren! Vi får också en inblick i inspelningsplatser och klipprum.

Suverän dokumentär! Se den!

 
Copyright © All rights reserved.
HIT FM